Narodowość

 • Narodowość,  Polityka

  Blogi o wiadomościach

  Wiadomości krajowe, jak i światowe interesują niejednego z nas. Szczególnie wiele zaś uwagi większość z nas poświęca informacjom i aktualnością z Polski – tak dotyczącym tego, co dzieje się na szczeblu centralnym, jak i tych, które powiązane są bezpośrednio z…

 • Naród,  Narodowość,  Polityka

  Polska polityka dawniej i dziś

  Jak wygląda polityka dziś, a jak wyglądała dawniej? Kwestie związane z władzą i siłą nie zmieniły się zbyt mocno, bo to ich oczywiście polityce od wieków pożądają najbardziej (a być może także dobra obywateli?). Jednak sposób uprawiania polityki zmienił się…

 • Narodowość

  Tozsamosc narodowa

  Tozsamosc narodowa Tożsamość narodowa najprościej ujmując oznacza poczucie odrębności wobec innych narodów. Jest  kształtowane przez różne czynniki narodowotwórcze. Wśród nich można wyróżnić np.: symbole narodowe, język, barwy narodowe, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi. Fundamentalnym czynnikiem budowania wśród społeczeństwa poczucia tożsamości narodowej jest wspólne…

 • Narodowość

  Swieto narodowe

  Swieto narodowe W Polsce mamy wiele świąt, które są bardzo istotne dla naszego narodu. Można tu wymienić chociaż kilka: Święto Pracy, 1 Maja, 11 Listopada. Wiążą się z nimi wspomnienia o dzielnie walczących przodkach, którzy walczyli o naszą Ojczyznę. Ginęli…

 • Narodowość

  Patriotyzm

  Patriotyzm Patriotyzm to szacunek i umiłowanie Ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu. Patriota potrafi stawić dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Patriotyzm to także poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Patriotyzm to…

 • Narodowość

  Patriota

  Patriota Często słyszy się, iż ludzie nazywają się patriotami. Zastanawiające jest czy dobrze rozumieją dane słowo? Czy słusznie przyjmują takie miano? Przyjrzyjmy się definicji. Otóż patriota to osoba, która poświęca swoje życie dla Ojczyzny. Cechuje się odwagą, walecznością, dobrocią. Nie…

 • Narodowość

  Obywatelstwo

  Obywatelstwo Obywatelstwo to więź łącząca osobę z państwem. Może być ono nabyte w sposób pierwotny lub wtórny. Polskie prawo reguluje kwestie nabycia obywatelstwa w wielu przepisach zawartych w Konstytucji oraz innych aktach prawnych. Można stać się obywatelem polskim także na…

 • Narodowość

  Narodowosc

  Narodowosc Dla każdego człowieka, niezależnie od kraju w którym się narodził, przynależność do narodu jest ważna. Narodowość najprościej mówiąc oznacza przynależność lub pochodzenie narodowościowe bądź etniczne. Używane jest niekiedy również zamiennie z obywatelstwem. Polska tradycja narodowości wywodzi się ze spuścizny…