Naród

Ojczyzna

Ojczyzna

Ojczyzna to kraj ojczysty dla każdego obywatela. Ojczyzna to także dom, do którego chcemy wracać. Ojczyzna to azyl, w którym czujemy się bezpiecznie. Ojczyzna może być dla każdego człowieka czymś innym. Dla jednego może to być wspomnienie rodzinnego domu, a dla innego przywiązanie do języka. Kto inny może też uważać, że ojczyzna to naród. Każdy człowiek powinien być świadomym, czym jest dla niego ojczyzna. Powinien ja szanować i nie wstydzić się jej. Ojczyzna jest bardzo ważna, ponieważ to ona dała nam dom i wychowanie. Musimy być patriotami wobec naszej ojczyzny. Powinniśmy o nią dbać i troszczyć się o jej dalszy rozwój. Powinniśmy szanować nasz ukochany kraj i zawsze współistnieć z nim.
Zapytani o nazwę kraju, w którym się urodziliśmy, powinniśmy powiedzieć prawdę i nie ukrywać. Bowiem to jest duma żyć i wychowywać się w takiej Polsce, gdzie ponad sto lat walczyliśmy o niepodległość. Dzisiaj nie musimy się martwić, iż nasz ojczysty język jest zakazany, że nie możemy odzywać się. Dzisiaj panuje wolność słowa i wolność wypowiadania się.