Narodowość

Tozsamosc narodowa

Tozsamosc narodowa

Tożsamość narodowa najprościej ujmując oznacza poczucie odrębności wobec innych narodów. Jest  kształtowane przez różne czynniki narodowotwórcze. Wśród nich można wyróżnić np.: symbole narodowe, język, barwy narodowe, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi. Fundamentalnym czynnikiem budowania wśród społeczeństwa poczucia tożsamości narodowej jest wspólne terytorium, popularnie nazywane Ojczyzną, będącą wartością materialną. Poczucie tożsamości narodowej szczególnie ujawnia się w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebne jest wspólne działanie https://kamipak.pl/ na rzecz ogólnie pojętego dobra narodu, na przykład planowanie powstań narodowych.
Pozytywnym wyrazem tożsamości narodowej jest patriotyzm, a negatywnym szowinizm. Tożsamość narodowa jest równie ważną wartością dla każdego człowieka jak patriotyzm czy suwerenność. Powinno się rozmawiać o tożsamości w szkołach. Młode pokolenie musi zdawać sobie sprawę co to znaczy walczyć o Ojczyznę. Jak dbać o przynależność do swojej Ojczyzny.