Narodowość

Swieto narodowe

Swieto narodowe

W Polsce mamy wiele świąt, które są bardzo istotne dla naszego narodu. Można tu wymienić chociaż kilka: Święto Pracy, 1 Maja, 11 Listopada. Wiążą się z nimi wspomnienia o dzielnie walczących przodkach, którzy walczyli o naszą Ojczyznę. Ginęli na polu bitwy nie zważając na nic. Bo Ojczyzna to dla nich był honor. Zaszczytem było zginać dla Ojczyzny. Mowa jest tu oczywiście o świętach narodowych. W Polsce się przyjęło, iż symbolem takich świąt jest przede wszystkim wywieszenie flagi polskiej.
Nikt nie powinien się wstydzić przynależności do narodu Polskiego. Należy czcić pamięć o naszych bohaterach narodowych. Powinno się przede wszystkim kształtować obowiązek uczczenia tych pamiętnych dat w historii naszego narodu w środowisku młodych ludzi. Bo to oni stanowią przyszłość naszego narodu. To oni będą przekazywać wartości patriotyczne swoim dzieciom. To młodzież przede wszystkim powinna barć przykład ze swoich przodków. Powinni być gotowi do poświecenia dla dobra swojej Ojczyzny.