Narodowość

Narodowosc

Narodowosc

Dla każdego człowieka, niezależnie od kraju w którym się narodził, przynależność do narodu jest ważna. Narodowość najprościej mówiąc oznacza przynależność lub pochodzenie narodowościowe bądź etniczne. Używane jest niekiedy również zamiennie z obywatelstwem. Polska tradycja narodowości Zmieniacze palet wywodzi się ze spuścizny wielonarodowej. Narodowość to poczucie przynależności do konkretnego kraju, nie jest powiązane z miejscem urodzenia czy zamieszkania. Można być obywatelem jednego kraju, a uznawać się za członka zupełnie innej zbiorowości. Narodowość jest utożsamiana z kulturą, w jakiej jednostka się obraca. Może ona należeć do pewnej grupy etnicznej czy też mniejszości narodowej. Ważne jest by Polacy kochali swoją Ojczyznę i byli gotowi do poświęceń dla dobra jej.
Przez pojęcie narodowości ukształtował się naród, związane z nim tradycje, wartości i przywiązania narodowe. Młodzi ludzie muszą zapoznać się z wszelkimi pojęciami związanymi z niepodległością. Bo wszystko jest ważne: godło, barwy narodowe, patriotyzm.