• Bohaterzy

  Wolnosc narodowa

  Wolnosc narodowa Gdy zapytamy człowieka o wyjaśnienie pojęcia „wolność”, to zazwyczaj usłyszymy, iż jest to brak przymusu, podejmowanie decyzji na jakiś temat samodzielnie bez żadnego przymusu. Każdy z nas chociaż raz w życiu określił się jako człowiek wolny. Oznacza to,…

 • Bohaterzy

  Wartosci narodowe

  Wartosci narodowe Wiadome jest, iż każdy człowiek, niezależnie gdzie mieszka, w jakim państwie się narodził ma wpajane od dzieciństwa pewne wartości. Już od narodzin rodzice wychowują nas i kształcą przynależność do Ojczyzny. Mowa tu oczywiście o wartościach narodowych. Najważniejszymi wartościami…

 • Naród

  Tradycje narodowe

  Tradycje narodowe Tradycja i historia jest czymś ważnym dla całego społeczeństwa, lecz nie zawsze docenianym. Każda narodowość ma swoje obyczaje, które odróżniają ją w ten sposób od innych narodów. Dla nas Polaków tradycje narodowe są bardzo ważne. Już od narodzin…

 • Narodowość

  Tozsamosc narodowa

  Tozsamosc narodowa Tożsamość narodowa najprościej ujmując oznacza poczucie odrębności wobec innych narodów. Jest  kształtowane przez różne czynniki narodowotwórcze. Wśród nich można wyróżnić np.: symbole narodowe, język, barwy narodowe, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi. Fundamentalnym czynnikiem budowania wśród społeczeństwa poczucia tożsamości narodowej jest wspólne…

 • Narodowość

  Swieto narodowe

  Swieto narodowe W Polsce mamy wiele świąt, które są bardzo istotne dla naszego narodu. Można tu wymienić chociaż kilka: Święto Pracy, 1 Maja, 11 Listopada. Wiążą się z nimi wspomnienia o dzielnie walczących przodkach, którzy walczyli o naszą Ojczyznę. Ginęli…

 • Symbole

  Swieto 11 Listopada

  Swieto 11 Listopada Najważniejszym świętem państwowym w naszym kraju jest święto 11 Listopada, zwane inaczej Dniem Niepodległości. To wtedy na kartach historii ważyły się polaków losy. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie…

 • Naród

  Suwerennosc

  Suwerennosc Suwerenność to zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.  Wyrazem suwerenności jest zazwyczaj utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z innymi państwami, podpisywanie umów międzynarodowych, uczestnictwo w organizacjach,…

 • Naród

  Polska niepodlegla

  Polska niepodlegla I w końcu doczekaliśmy się Polski niepodległej, Polski wolnej. Po 123 latach zaborów, ciągłej walki, 11 listopada nasza Ojczyzna stała się wolna. Polacy chcieli odbudować swoją niepodległość za wszelką cenę. Za cenę poświęcenia życia, za cenę cierpienia. Za…

 • Narodowość

  Patriotyzm

  Patriotyzm Patriotyzm to szacunek i umiłowanie Ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu. Patriota potrafi stawić dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Patriotyzm to także poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Patriotyzm to…

 • Narodowość

  Patriota

  Patriota Często słyszy się, iż ludzie nazywają się patriotami. Zastanawiające jest czy dobrze rozumieją dane słowo? Czy słusznie przyjmują takie miano? Przyjrzyjmy się definicji. Otóż patriota to osoba, która poświęca swoje życie dla Ojczyzny. Cechuje się odwagą, walecznością, dobrocią. Nie…