Bohaterzy

 • Bohaterzy

  Wolnosc narodowa

  Wolnosc narodowa Gdy zapytamy człowieka o wyjaśnienie pojęcia „wolność”, to zazwyczaj usłyszymy, iż jest to brak przymusu, podejmowanie decyzji na jakiś temat samodzielnie bez żadnego przymusu. Każdy z nas chociaż raz w życiu określił się jako człowiek wolny. Oznacza to,…

 • Bohaterzy

  Wartosci narodowe

  Wartosci narodowe Wiadome jest, iż każdy człowiek, niezależnie gdzie mieszka, w jakim państwie się narodził ma wpajane od dzieciństwa pewne wartości. Już od narodzin rodzice wychowują nas i kształcą przynależność do Ojczyzny. Mowa tu oczywiście o wartościach narodowych. Najważniejszymi wartościami…

 • Bohaterzy

  Marszalek

  Marszalek Józef Piłsudski to przede wszystkim twórca Legionów, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa zajmował jedną z najważniejszych funkcji w odrodzonym kraju, nie miał jednak możliwości beztroskiego cieszenia się odzyskaną…

 • Bohaterzy

  Jozef Pilsudski

  Jozef Pilsudski Osoba marszałka Józefa Piłsudskiego w historii Polski zajmuje miejsce szczególne. To dzięki niemu Polska odzyskała niepodległość. Piłsudski wydał pierwsze rozkazy do walki o Ojczyznę. Nie chciał żeby polscy legioniści walczyli po którejś stronie. Chciał żeby walczyli o Polskę, o…

 • Bohaterzy

  Bohaterzy narodowi

  Bohaterzy narodowi Polska to kraj, w którym możemy odnaleźć bardzo dużo bohaterów narodowych. Już sam okres 123 lat niewoli spowodował, że nie brakuje bohaterów. Bohaterów narodowych opiewa się czcią, stawia się im pomniki, daje medale. Przykładem takiego bohatera narodowego może…