Bohaterzy

Wartosci narodowe

Wartosci narodowe

Wiadome jest, iż każdy człowiek, niezależnie gdzie mieszka, w jakim państwie się narodził ma wpajane od dzieciństwa pewne wartości. Już od narodzin rodzice wychowują nas i kształcą przynależność do Ojczyzny. Mowa tu oczywiście o wartościach narodowych. Najważniejszymi wartościami narodowymi są przede wszystkim naród, ojczyzna i patriotyzm.  Powinny te wartości wywoływać w człowieku – obywatelu - odpowiednie uczucia i postawy.
To właśnie one mocno oddziaływają na siebie i często użycie jednego z nich wymaga użycia pozostałych. Naród może istnieć bez Ojczyzny, lecz Ojczyzna bez narodu nie może. Również naród bez uczucia patriotyzmu nie jest w stanie zapewnić ojczyźnie racji bytu. Jak możemy dbać o Ojczyznę nie czując się prawdziwym patriotą. Często jest też tak, że kiedy nie ma patriotyzmu i Ojczyzny to naród traci swoją tożsamość i współgra wówczas ze społecznością obok której żyje. Wystarczy więc, aby równowaga istnienia którejś z tych wartości została zachwiana, a byt państwa może przestać istnieć.