Naród

Tradycje narodowe

Tradycje narodowe

Tradycja i historia jest czymś ważnym dla całego społeczeństwa, lecz nie zawsze docenianym. Każda narodowość ma swoje obyczaje, które odróżniają ją w ten sposób od innych narodów. Dla nas Polaków tradycje narodowe są bardzo ważne. Już od narodzin nasi rodzice wpajają nam wartości i poszanowanie dla Ojczyzny. My Polacy mamy dużo tradycji związanych z obchodami różnorakich świąt oraz przyrządzaniem potraw. Wiele tradycyjnych posiłków występuje tylko w naszym kraju i przejeżdżający do nas turyści zachwalają je. Niestety coraz częściej zanikają niektóre tradycje, ponieważ ludzie dążąc w dzisiejszym świecie do jak najlepszego bytu materialnego zapominają o wartościach duchowych. Najbardziej zapomnianym przez Polaków obyczajem jest fakt wieszania flag w czasie obchodów świąt majowych. Ważne jest, by jednak pamiętać o naszych narodowych tradycjach.
Jesteśmy Polakami i powinniśmy być dumni z tego. Powinniśmy się utożsamiać z naszą Ojczyzną.