Bohaterzy

Jozef Pilsudski

Jozef Pilsudski

Osoba marszałka Józefa Piłsudskiego w historii Polski zajmuje miejsce szczególne. To dzięki niemu Polska odzyskała niepodległość. Piłsudski wydał pierwsze rozkazy do walki o Ojczyznę. Nie chciał żeby polscy legioniści walczyli po którejś stronie. Chciał żeby walczyli https://www.kei.pl/ o Polskę, o swoją Ojczyznę. Piłsudski był aktywnym członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, nie oznaczało to jednak, że akceptował jej wszystkie założenia programowe. Początkowo angażował się niemal wyłącznie w działalność wydawniczą, potem również w zakrojone na szeroką skalę przygotowania do walki zbrojnej, dał się przy tym poznać nie tylko jako sprawny organizator, ale również jako osoba, która mając do wyboru radykalne działania i ugodowość zawsze opowie się za pierwszą z wymienionych tu opcji.
Pozostawił po sobie legendę żołnierza, dowódcy, komendanta, marszałka państwa, polityka i negocjatora. Pozostawił po sobie wspomnienia o człowieku silnego charakteru, który na kartach historii Polski zapisał się chlubnie w szczególnie trudnych dla niej momentach. A dla wielu Polaków był i nadal pozostaje symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości.