Bohaterzy

Bohaterzy narodowi

Bohaterzy narodowi

Polska to kraj, w którym możemy odnaleźć bardzo dużo bohaterów narodowych. Już sam okres 123 lat niewoli spowodował, że nie brakuje bohaterów. Bohaterów narodowych opiewa się czcią, stawia się im pomniki, daje medale. Przykładem takiego bohatera narodowego może być postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest on prawdziwym bohaterom. Józef Piłsudski
to niewątpliwie pierwszoplanowa postać polskiej historii I połowy XX wieku. Przynajmniej dwukrotnie jego poczynania wpłynęły na losy całej społeczności. To przecież za  jego zasługą odzyskaliśmy niepodległość. Staliśmy się wolną ojczyzną. Piłsudski był jednostką wybitną, niezwykłą co do tego nikt nie miał i mieć nie może żadnej wątpliwości zarówno jego zwolennicy i wielbiciele, jak i jego przeciwnicy i wrogowie.
O niezwykłości tego człowieka mówili zarówno Polacy jak i obcy. Dlatego też jest on bohaterem narodowym. Człowiekiem, który zmienił przeszłość. Dzięki takim bohaterom narodowym nasz kraj jest wolny. Każdy ma prawo głosu i posiada wolną wolę.