Naród

 • Naród

  Polska niepodlegla

  Polska niepodlegla I w końcu doczekaliśmy się Polski niepodległej, Polski wolnej. Po 123 latach zaborów, ciągłej walki, 11 listopada nasza Ojczyzna stała się wolna. Polacy chcieli odbudować swoją niepodległość za wszelką cenę. Za cenę poświęcenia życia, za cenę cierpienia. Za…

 • Naród

  Ojczyzna

  Ojczyzna Ojczyzna to kraj ojczysty dla każdego obywatela. Ojczyzna to także dom, do którego chcemy wracać. Ojczyzna to azyl, w którym czujemy się bezpiecznie. Ojczyzna może być dla każdego człowieka czymś innym. Dla jednego może to być wspomnienie rodzinnego domu,…

 • Naród

  Niepodleglosc

  Niepodleglosc Niepodległość to stan, w którym dany kraj jest wolny od innych krajów. Przez wiele lat byliśmy podlegli m.in. Rosji. Obecnie jesteśmy krajem niepodległym, gdyż wyzwoliliśmy się od innych krajów. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę…

 • Naród

  Narod

  Narod Narodem nazywamy całe społeczeństwo zamieszkiwane na danym terenie. Rozbudowując to wyjaśnienie można rzec, iż naród to trwała, nierozerwalna wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnych losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, świadoma własnej odrębności spośród innych narodów. Dla…

 • Naród

  Mniejszosci narodowe

  Mniejszosci narodowe Grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią nazwana jest mniejszością narodową. Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie…