Naród

Niepodleglosc

Niepodleglosc

Niepodległość to stan, w którym dany kraj jest wolny od innych krajów. Przez wiele lat byliśmy podlegli m.in. Rosji. Obecnie jesteśmy krajem niepodległym, gdyż wyzwoliliśmy się od innych krajów. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Niepodległość była najwyższym dobrem dla większości narodu ze wszystkich zaborów i warstw społecznych. Wiązano z https://passan.com.pl/pol_m_WSZYSTKIE-PRODUKTY_Sznury-181.html nią nadzieję na lepszą przyszłość.
Na postawy patriotyczne wpływ miały czyny i legendy powstańcze, literatura, sztuka i działalność oświatowa. Bolesnym doświadczeniem, mającym wpływ na jedność narodu, była wojna, w której Polacy  w mundurach trzech zaborców musieli walczyć przeciw sobie. Przeważali jednak ci, którzy w walce o niepodległą Ojczyznę „na stos rzucili swój życia los”. Dla Polaków niepodległość jest bardzo ważna, ponieważ odzyskali szacunek do siebie samego, mogli się cieszyć z wolności, czuć się bezpiecznie własnym kraju.