Naród,  Polityka

Historia polityki

Polityka jest stara jak świat – można by rzec. I rzeczywiście, wiele w tych słowach prawdy, ponieważ różnego rodzaju poglądy i sposoby postępowania ścierają się ze sobą, odkąd człowiek stał się cywilizowany, a więc odkąd zaczęliśmy zakładać różnego rodzaju grupy, łączyć się, a jednocześnie dzielić. Już od czasów starożytnych sposoby na rozwiązywanie konfliktów między różnymi grupami nie polegały tylko i wyłącznie na walce i demonstracji siły, ale również na tym, że negocjowało się i szukało rozwiązania, które było odpowiednie dla wszystkich bez wyjątków.

W starożytności zatem, rozwinęły się też podstawy polityki jako takiej, a już na etapie starożytnego Egiptu, a później Grecji, czy też Rzymu widać było, że strategie polityczne były bardzo zaawansowane pod każdym względem. W renesansie zaś, powstało aktualne do dziś dzieło Machivellego pod tytułem „Książe”, które do dziś uznawane jest za jeden z najważniejszych podręczników skutecznego działania dla polityków. Dziś zaś, mamy do czynienia z profesjonalizacją polityki oraz z jej medialnym obliczem.
Napisane przez: