Symbole

Godlo polskie

Godlo polskie

Godło polskie jest jednym z najważniejszych symboli narodowych naszego kraju i widnieje praktycznie w każdym ważniejszym miejscu w kraju. Godło stanowi jeden z symbolów narodowych, obok flagi, hymnu oraz pieczęci państwowych. Symbol ten jest wykorzystywany w miejscach publicznych – szkołach, urzędach i innych instytucjach, wraz z ambasadami i konsulatami. Herbem Rzeczypospolitej Polskiej jest Orzeł Biały w koronie w czerwonym polu tarczy. Orzeł jako symbol był i nadal jest wykorzystywany przez wiele narodów. Godło stanowi ważny element zwłaszcza w historii naszego narodu. Dzięki niemu możemy czuć się patriotami. Kolorami godła jest bieli czerwień. Biel symbolizuje czystość, lojalność, pokorę i szlachetność.
Czerwień natomiast oznacza miłość, dzielność, żarliwość i poświęcenie. Takie znaczenie mają kolory polskiej flagi. Tak jak i flaga godło jest nieodzownym symbolem naszej polskości. Podkreśla patriotyzm i suwerenność wobec naszej Ojczyzny. Godło jest symbolem ostrzegawczym, ponieważ dzięki niemu wiemy, że jesteśmy Polakami.