Wartości i symbole narodowe

Mniejszosci narodowe

Mniejszosci narodowe
producent mąki pszennej sklep
Grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą,pochodzeniem etnicznymbądź religią nazwana jest mniejszością narodową. Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym. gotu kola tabletki
Mniejszości narodowe mogą uznać i przyjąć za własne, dziedzictwo kulturowe, systemy wartości oraz postawy narodu lub grupy wśród której zamieszkują, w procesie asymilacji. Polskie ustawodawstwo szczegółowo określa prawa mniejszości narodowych. Najważniejszym aktem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Podsumowując mniejszości narodowe to grupy ludności, które różnią się od większości mieszkańców lub panującej politycznie społeczności pochodzeniem etnicznym, religią, językiem, religią lub kulturą.
Mniejszości narodowe mogą tworzyć zwartą grupę na danym terytorium lub przebywać w rozproszeniu. http://akademiaprawajazdy.pl/