obywatelska

  • edukacja,  obywatelska

    Polityka w Polsce: Nowe podejście do edukacji obywatelskiej

    Wprowadzenie Znaczenie edukacji obywatelskiej w społeczeństwie demokratycznym Edukacja obywatelska odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie demokratycznym. To poprzez nią obywatele zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. Edukacja obywatelska kształtuje postawy obywatelskie, takie jak aktywne zaangażowanie, odpowiedzialność…