Wartości i symbole narodowe

Patriotyzm

Patriotyzm
fotografia dziecięca kraków
Patriotyzm to szacunek i umiłowanie Ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu. Patriota potrafi stawić dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Patriotyzm to także poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny, wierność dla kraju, troska o wspólne dobro. Patriotyzm powinien być bardzo ważną wartością dla każdego człowieka. Zwłaszcza dla młodego pokolenia. Współczesna młodzież powinna potrafić powiedzieć, w jakim państwie mieszka, znać historię własnego kraju oraz z nim się identyfikować. Młodzi ludzie uczą się jak być Europejczykiem, człowiekiem światowym o szerokich horyzontach. https://produkty.janpolbis.pl/portfele-damskie-c-1_32.html
Pielęgnują szacunek wobec narodu, wyrabiają postawę odpowiedzialności za własne państwo i przekazywanie pamięci o bohaterach, dzięki którym. Należy pamiętać o patriotyzmie i rozgłaszać tą ideologią, ponieważ w przeciwnym wypadku można stracić coś bardzo wyjątkowego, ważnego i wyróżniającego ludzi.