Wartości i symbole narodowe

Patriotyzm

Patriotyzm
lampy ledowe przemysłowe
Patriotyzm to szacunek i umiłowanie Ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej inarodu. Patriota potrafi stawić dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Patriotyzm to także poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. Patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny, wierność dla kraju, troska o wspólne dobro. Patriotyzm powinien byćbardzo ważną wartością dla każdego człowieka. Zwłaszcza dla młodego pokolenia. Współczesna młodzież powinna potrafić powiedzieć, wjakim państwie mieszka, znać historię własnego kraju oraz znim sięidentyfikować. Młodzi ludzie uczą się jak być Europejczykiem, człowiekiem światowym o szerokich horyzontach. drzwi Gdynia
Pielęgnują szacunek wobec narodu, wyrabiają postawę odpowiedzialności za własne państwo i przekazywanie pamięci o bohaterach, dzięki którym. Należy pamiętać o patriotyzmie i rozgłaszać tą ideologią, ponieważ wprzeciwnym wypadku można stracić cośbardzo wyjątkowego, ważnego iwyróżniającego ludzi. https://www.witaminyswanson.pl/pl/c/Aliness/42