trendy

  • trendy

    Polityka w Polsce: Trendy, wyzwania i perspektywy na przyszłość

    Trendy polityczne Rozwój partii populistycznych W ostatnich latach w Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój partii populistycznych. Ich popularność wzrasta głównie dzięki wykorzystaniu retoryki emocjonalnej i obietnicom prostych rozwiązań. To zjawisko stawia przed politykami tradycyjnych ugrupowań nowe wyzwania, które polegają na konieczności…