równość

  • równość

    Polityka w Polsce: Nowe podejście do tworzenia równych szans dla wszystkich

    Historia polityki w Polsce Okres PRL i ograniczona równość W czasach PRL-u idea równości była często deklarowana, ale rzeczywistość wyglądała inaczej. Partia komunistyczna miała monopol na władzę, co skutkowało ograniczeniem demokratycznych zasad. Równość szans była niewystarczająca, a decyzje polityczne były…